info@oprps.org

Odbor povezuje organizacije z namenom uveljavitve poklicnih standardov

Nameni projekta poenotenja računovodske poklicne skupine so spodbujanje strokovne usposobljenosti, krepitev poklicne etike v računovodski stroki in izboljšanje javne podobe poklicne skupine.

 


Operativni cilji Odbora so: 

1. Določitev jasne in pregledne strukture stopenj usposobljenosti in smeri specializacije posameznih podskupin.

2. Določitev primernih pogojev za posamezne podskupine.

3. Določitev poklicno-etičnih in strokovnih normativov računovodske poklicne skupine.

4. Vključitev strokovnih organizacij in inštitucij.

5. Trajna skrb za krepitev statusa poklicne skupine v družbi.

 

V Odboru za poenotenje računovodske poklicne skupine so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Davčno izobraževalni inštitut, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Finančna uprava Republike Slovenije, Inštitut za računovodstvo, Ministrstvo za finance – Direktorat za javno računovodstvo, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Visoka šola za računovodstvo in finance, Zbornica računovodskih servisov in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Odbor je z delovanjem začel jeseni 2016. Odbor se enkrat mesečno sestaja v Ljubljani.


Arhiv Dokumentov Odbora
Nabor vprašanj za izpit za pridobitev strokovnega naziva Certificirani računovodja

Opis izpitne naloge za pridobitev strokovnega naziva Certificirani računovodja

Katalog znanj za pridobitev naziva knjigovodja

Katalog znanj za pridobitev naziva računovodja

Pravilnik o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini

Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita za pridobitev strokovnih nazivov certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR)

Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju registra posameznikov z veljavnimi strokovnimi nazivi v računovodski poklicni skupini

IFAC-ov Kodeks etike za računovodske strokovnjake