info@oprps.org

Enoten pregled preverjeno usposobljenih posameznikov v Sloveniji

Register je bil vzpostavljen na pobudo Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine, da se uveljavijo pregledna merila in pogoji za opravljanje računovodskega poklica v Sloveniji. Na ta način želi odbor vzpostaviti na nacionalni ravni usklajena merila usposobljenosti in okrepiti poklicno etiko, s tem pa povečati zadovoljstvo uporabnikov računovodskih storitev in informacij ter izboljšati pogoje za delo znotraj računovodske skupine.


Podatki Registra računovodske poklicne skupine so javno in brezplačno dostopni. Register je vzpostavila in vodi Zveza RFR. Način vpisa in izbrisa posameznika določa Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju registra posameznikov z veljavnimi strokovnimi nazivi v računovodski poklicni skupini.

RegisterReg. štev. Ime Priimek E-pošta Kraj Naziv
001 NEŽA TADL 4207 - Cerklje na Gorenjskem Računovodja 4 r Neža Tadl
002 DARJA PRELESNIK 6280 - Ankaran/Ancarano Računovodja 6 r Darja Prelesnik
003 MOJCA TOVORNIK 2000 - Maribor Računovodja 2 r Mojca Tovornik
004 ANA GRAH 9000 - Murska Sobota Računovodja 9 r ANA GRAH
005 ZIADA ŠABIĆ 1000 - Ljubljana Knjigovodja 1 k ZIADA ŠABIĆ
006 MATEJ MLINAR 1241 - Kamnik Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Matej Mlinar
007 MATJAŽ PRUSNIK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Matjaž Prusnik
008 ROMANCA ŠALAMUN 2250 - Ptuj Računovodja 2 r Romanca Šalamun
009 MOJCA MÜLLER 8340 - Črnomelj Računovodja 8 r Mojca Müller
010 LIDIJA ŽIGON 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r LIDIJA ŽIGON
011 RAJKO BALANTIČ 9231 - Beltinci Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
9 s Rajko Balantič
012 MOJCA KERN 1241 - Kamnik Računovodja 1 r MOJCA KERN
013 BRANKO ILIĆ 6320 - Portorož/Portorose Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s Branko ILIĆ
014 MIHAEL JANCIC 2000 - Maribor Računovodja 2 r Mihael Jancic
015 ELENA MAHNE 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Elena Mahne
016 ANA PIRC 1290 - Grosuplje Računovodja 1 r Ana Pirc
017 ASTRA ŠTUKLEK 6280 - Ankaran/Ancarano Računovodja 6 r Astra Štuklek
018 SONJA BENKO KEREC 9000 - Murska Sobota Računovodja 9 r SONJA BENKO KEREC
019 FABIO FAVENTO 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r FABIO FAVENTO
020 NATAŠA ZAVRL 1292 - Ig Računovodja 1 r Nataša Zavrl
021 IRIS LADINIK 2000 - Maribor Računovodja 2 r Iris Ladinik
022 GORAZD BEDENIK 2000 - Maribor Računovodja 2 r GORAZD BEDENIK
023 ANDREJA BULC 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Andreja BULC
024 HELENA GORIŠEK 1360 - Vrhnika Računovodja 1 r Helena Gorišek
025 BILJANA DONČIĆ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r BILJANA DONČIĆ
026 VOJKA BIRSA 6310 - Izola/Isola Računovodja 6 r VOJKA BIRSA
027 NEVENKA KOBLAR 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Nevenka Koblar
028 ZMAGOMIR POTOČNIK 2000 - Maribor Računovodja 2 r Zmagomir Potočnik
029 DAMJAN BORŠTAR 8210 - Trebnje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
8 s Damjan Borštar
030 IGOR FERK 2000 - Maribor Računovodja 2 r Igor FERK
031 MAJDA PEROŠA 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Majda Peroša
032 NATAŠA MARCELAN 1230 - Domžale Računovodja 1 r Nataša Marcelan
033 HELENA KACIJAN 1291 - Škofljica Računovodja 1 r HELENA KACIJAN
034 KATJA RAŽMAN 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Katja Ražman
035 MARTINA ŠTRAVS 8333 - Semič Računovodja 8 r MARTINA ŠTRAVS
036 MILENA FLAJS 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r MILENA FLAJS
037 NATAŠA OKORN 1291 - Škofljica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s NATAŠA OKORN
038 BARBARA SODJA 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Barbara Sodja
039 PETRA BROVČ 4220 - Škofja Loka Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s Petra Brovč
040 LIDIJA SABOL 1230 - Domžale Računovodja 1 r Lidija Sabol
041 TATJANA LAMPREHT 5000 - Nova Gorica Računovodja 5 r Tatjana Lampreht
042 JULIJANA SKOBE 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Julijana Skobe
043 MATEJA SORČIČ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Mateja Sorčič
044 JERNEJA KUKOVICA 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r JERNEJA KUKOVICA
045 MARJA BLATNIK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r MARJA BLATNIK
046 MARTA FILIPOVIĆ 1261 - Ljubljana - Dobrunje Računovodja 1 r MARTA FILIPOVIĆ
047 JOŽE TURK 1330 - Kočevje Računovodja 1 r Jože Turk
048 JERNEJ BUZETI 9000 - Murska Sobota Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
9 s Jernej Buzeti
049 MATJAŽ KOS 4224 - Gorenja vas Računovodja 4 r Matjaž Kos
050 SONJA SUŠNIK BERCKO 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Sonja Sušnik Bercko
051 KAROLINA ČREŠNAR 2204 - Miklavž na Dravskem polju Računovodja 2 r karolina črešnar
052 MARIJA MATEVLJIČ 6215 - Divača Računovodja 6 r MARIJA MATEVLJIČ
053 ANDREJA KOLAR 2381 - Podgorje pri Slovenj Gradcu Računovodja 2 r ANDREJA KOLAR
054 KATJA DRAŽNIK 3000 - Celje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Katja Dražnik
055 GORANA JAPELJ BEZJAK 6310 - Izola/Isola Računovodja 6 r Gorana Japelj Bezjak
056 SABINA JUHART 1291 - Škofljica Računovodja 1 r Sabina Juhart
057 MARJETKA JURIČ 5211 - Kojsko Računovodja 5 r Marjetka Jurič
058 TANJA RUPNIK 5281 - Spodnja Idrija Računovodja 5 r Tanja Rupnik
059 MATEJA KOGEJ 5280 - Idrija Računovodja 5 r Mateja Kogej
060 IVANKA ŽURA 8220 - Šmarješke Toplice Računovodja 8 r IVANKA ŽURA
061 LENA FORTUN 3000 - Celje Računovodja 3 r Lena Fortun
062 MATEJA MRVIČ 1330 - Kočevje Računovodja 1 r Mateja Mrvič
063 KARMEN FUJS 3000 - Celje Računovodja 3 r KARMEN FUJS
064 NATAŠA KRAMBERGER 2341 - Limbuš Računovodja 2 r Nataša Kramberger
065 MAJDA JAVORNIK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Majda Javornik
066 MARJANCA PANJAN 8340 - Črnomelj Računovodja 8 r Marjanca Panjan
067 DAMIJANA SOBOČAN 9243 - Mala Nedelja Računovodja 9 r DAMIJANA SOBOČAN
068 BARBARA ZUPANČIČ 3313 - Polzela Računovodja 3 r Barbara Zupančič
069 TANJA FILIPIČ 1354 - Horjul Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Tanja Filipič
070 BARBARA PRISLAN 1241 - Kamnik Računovodja 1 r Barbara Prislan
071 IRENA KIRN 1353 - Borovnica Računovodja 1 r Irena Kirn
072 MARIJA SOBOČAN 9220 - Lendava/Lendva Računovodja 9 r MARIJA SOBOČAN
073 NADA BOBEN 1290 - Grosuplje Računovodja 1 r NADA BOBEN
074 ZDENKA ŠTRUS 1210 - Ljubljana - Šentvid Računovodja 1 r Zdenka Štrus
075 EDI HOČEVAR 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Edi Hočevar
076 URŠKA VALENČIČ 6000 - Koper/Capodistria Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s Urška Valenčič
077 PRIMOŽ MOZER 8270 - Krško Računovodja 8 r Primož Mozer
078 MARJANCA GERŠAK 8270 - Krško Računovodja 8 r Marjanca GERŠAK
079 MOJCA PAVLICA 5294 - Dornberk Računovodja 5 r Mojca Pavlica
080 NEŽKA ZADNIKAR 4205 - Preddvor Računovodja 4 r Nežka Zadnikar
081 MARIJA VEZENŠEK 1230 - Domžale Računovodja 1 r MARIJA VEZENŠEK
082 TINA BIRSA 6310 - Izola/Isola Računovodja 6 r Tina Birsa
083 BOJAN PRIJATELJ 1230 - Domžale Računovodja 1 r Bojan Prijatelj
084 NIKOLETA ŠUŠTARIČ 8000 - Novo mesto Računovodja 8 r Nikoleta Šuštarič
085 GAŠPER ZAVRL 1292 - Ig Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Gašper Zavrl
086 MARJETA OBLAK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Marjeta Oblak
087 DAMJAN ANDERLE 4248 - Lesce Računovodja 4 r DAMJAN ANDERLE
088 VERONIKA HORVAT 2000 - Maribor Računovodja 2 r VERONIKA HORVAT
089 TINA GRADIŠAR 8350 - Dolenjske Toplice Računovodja 8 r TINA GRADIŠAR
090 IRENA KAPŠ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r IRENA KAPŠ
091 MATJAŽ PRIJATELJ 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r MATJAŽ PRIJATELJ
092 ZORKO KALTNEKAR 5000 - Nova Gorica Računovodja 5 r Zorko Kaltnekar
093 IGOR BREGAR 1330 - Kočevje Računovodja 1 r Igor Bregar
094 DARKO BOHTE 8000 - Novo mesto Računovodja 8 r DARKO BOHTE
095 MARIJA BREGAR 1330 - Kočevje Računovodja 1 r Marija Bregar
096 MARTINA BABUDER 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r MARTINA BABUDER
097 TATJANA NOVAK 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r TATJANA NOVAK
098 DARJA ZAPLOTNIK 4202 - Naklo Računovodja 4 r Darja Zaplotnik
099 SNEŽANA JANČIĆ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r SNEŽANA JANČIĆ
100 SONJA STRUŠNIK 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r Sonja Strušnik
101 DAMJANA ŽUN 4203 - Duplje Računovodja 4 r Damjana Žun
102 JASNA KOMPARE 3320 - Velenje Računovodja 3 r Jasna KOMPARE
103 JANEZ LOVŠE 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r JANEZ LOVŠE
104 ARNELA KIČIN 4270 - Jesenice Računovodja 4 r Arnela Kičin
105 PETRA KASTELEC 1290 - Grosuplje Knjigovodja 1 k Petra Kastelec
106 INGRID JAKAC 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r INGRID JAKAC
107 EVA ŠTUHEC 9240 - Ljutomer Računovodja 9 r Eva Štuhec
108 MAJA MARJANOVIĆ 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r Maja Marjanović
109 ANASTAZIJA SEDEVČIČ 5290 - Šempeter pri Gorici Računovodja 5 r ANASTAZIJA SEDEVČIČ
110 MIRAN STOPAR 1225 - Lukovica Računovodja 1 r MIRAN STOPAR
111 DRAGICA MUTAVČIĆ 3000 - Celje Računovodja 3 r Dragica Mutavčić
112 MARIJA PAVLINIČ 1230 - Domžale Knjigovodja 1 k MARIJA PAVLINIČ
113 SAŠA ZORE 1225 - Lukovica Računovodja 1 r SAŠA ZORE
114 KSENIJA BOŽIČ 6310 - Izola/Isola Računovodja 6 r KSENIJA BOŽIČ
115 LILIJANA SKONČNIK 3310 - Žalec Računovodja 3 r Lilijana Skončnik
116 MARIA ANA SLAK TRONTELJ 1290 - Grosuplje Knjigovodja 1 k Maria Ana Slak Trontelj
117 IRENA ZOBEC 1290 - Grosuplje Računovodja 1 r IRENA ZOBEC
118 VOŠNJAK TATJANA 1210 - Ljubljana - Šentvid Knjigovodja 1 k VOŠNJAK TATJANA
119 NATAŠA BACKER 6271 - Dekani Računovodja 6 r NATAŠA BACKER
120 SONJA KONČAN 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r SONJA KONČAN
121 MANICA KRAŠOVEC 3223 - Loka pri Žusmu Računovodja 3 r Manica Krašovec
122 IRENA BERTONCELJ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Irena Bertoncelj
123 CIRILA MASNIKOSA 1215 - Medvode Računovodja 1 r CIRILA MASNIKOSA
124 SEBINA ŠAKONJIĆ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Sebina Šakonjić
125 KLAUDIJA TÜRHA ŠKOBERNE 9233 - Odranci Računovodja 9 r KLAUDIJA TÜRHA ŠKOBERNE
126 ROŽA-MARIJA MIKELJ 4263 - Bohinjska Bela Računovodja 4 r Roža-Marija Mikelj
127 VIVJANA MUŽENIČ 6000 - Koper/Capodistria Knjigovodja 6 k VIVJANA MUŽENIČ
128 MAJA TOPLIKAR 6000 - Koper/Capodistria Knjigovodja 6 k MAJA TOPLIKAR
129 SABINA HREN VOGLAR 3310 - Žalec Računovodja 3 r Sabina Hren Voglar
130 TANJA RAZBORNIK 2373 - Šentjanž pri Dravogradu Računovodja 2 r Tanja Razbornik
131 PETRA AMBROŽIČ 4240 - Radovljica Računovodja 4 r PETRA AMBROŽIČ
132 TEJA ZALOŽNIK 1230 - Domžale Računovodja 1 r Teja Založnik
133 TATJANA PERŠAK 2000 - Maribor Računovodja 2 r TATJANA PERŠAK
134 MATEJA DROBEŽ TOMŠIČ 1261 - Ljubljana - Dobrunje Računovodja 1 r Mateja Drobež Tomšič
135 MARIJA OVEN 1410 - Zagorje ob Savi Računovodja 1 r Marija Oven
136 VESNA LAURENČAK 3000 - Celje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Vesna Laurenčak
137 JERNEJA ŠKAPER 1330 - Kočevje Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s JERNEJA ŠKAPER
138 MATEJA ROTAR 1291 - Škofljica Računovodja 1 r Mateja Rotar
139 JOŽICA PODGORŠEK 2326 - Cirkovce Računovodja 2 r Jožica Podgoršek
140 LJILJANA ROGELJ 1352 - Preserje Računovodja 1 r LJILJANA ROGELJ
141 IRENA JERANT 1291 - Škofljica Računovodja 1 r Irena Jerant
142 TANJA PETERNEL 4240 - Radovljica Računovodja 4 r Tanja Peternel
143 MOJCA ŠTEFE GOVEKAR 4220 - Škofja Loka Knjigovodja 4 k Mojca Štefe Govekar
144 SAŠA KAVČIČ 4000 - Kranj Knjigovodja 4 k SAŠA KAVČIČ
145 DORIS MARŠ 6271 - Dekani Računovodja 6 r DORIS MARŠ
146 ZDENKA GRČAR PULKO 3000 - Celje Računovodja 3 r ZDENKA GRČAR PULKO
147 KATARINA ZUPAN 4211 - Mavčiče Računovodja 4 r Katarina Zupan
148 MAJA JURCA KOS 4224 - Gorenja vas Računovodja 4 r Maja Jurca Kos
149 KATJA OMOVŠEK 1242 - Stahovica Računovodja 1 r Katja Omovšek
150 TINA GOSTIČ 1230 - Domžale Računovodja 1 r Tina Gostič
151 ERNADA KOVAČEVIĆ 5270 - Ajdovščina Računovodja 5 r ERNADA KOVAČEVIĆ
152 ALENKA RAKOVEC 4000 - Kranj Računovodja 4 r ALENKA RAKOVEC
153 MARIJA CERJAK 3215 - Loče Računovodja 3 r Marija Cerjak
154 RAJKO VINČEC 9224 - Turnišče Računovodja 9 r Rajko Vinčec
155 MATEJA BENEDIK 4202 - Naklo Računovodja 4 r MATEJA BENEDIK
156 INDIRA KURBEGOVIĆ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Indira Kurbegović
157 LIDIJA ORNIK 2351 - Kamnica Računovodja 2 r lidija ornik
158 VIDA KASTELIC HOČEVAR 1290 - Grosuplje Računovodja 1 r Vida Kastelic Hočevar
159 MAJDA PREZELJ 5220 - Tolmin Računovodja 5 r MAJDA PREZELJ
160 ANTON ČERNIČ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Anton Černič
161 BOJAN ŽAREN 1295 - Ivančna Gorica Računovodja 1 r Bojan Žaren
162 VALENTINA ZORN 5292 - Renče Računovodja 5 r VALENTINA ZORN
163 VLASTA HAKL 9252 - Radenci Računovodja 9 r VLASTA HAKL
164 SUZANA RENKO 3330 - Mozirje Računovodja 3 r Suzana Renko
165 BARBARA LJUBIĆ 3253 - Pristava pri Mestinju Knjigovodja 3 k Barbara Ljubić
166 MARINA ČAČIĆ 6310 - Izola/Isola Računovodja 6 r Marina Čačić
167 ANA KOSIČ MIRNIK 5290 - Šempeter pri Gorici Računovodja 5 r ANA KOSIČ MIRNIK
168 ANJA ČAHUK 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni davčnik
1 s Anja Čahuk
169 IRENA BREZOVNIK 3332 - Rečica ob Savinji Računovodja 3 r Irena Brezovnik
170 CVETKA VIHAR 1370 - Logatec Računovodja 1 r Cvetka Vihar
171 NADA ČEBOKLI 6230 - Postojna Računovodja 6 r Nada Čebokli
172 DRAGICA JERINA 1352 - Preserje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Dragica JERINA
173 MATEO ŠILOVINAC 2322 - Majšperk Računovodja 2 r MATEO ŠILOVINAC
174 IRENA ŠARABON 4240 - Radovljica Računovodja 4 r Irena Šarabon
175 MARIJA KRAJNC JUKIČ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Marija Krajnc Jukič
176 KATARINA LOŽAR 1231 - Ljubljana - Črnuče Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
- Davčni svetovalec
1 s Katarina Ložar
177 ROK BIRSA 5250 - Solkan Računovodja 5 r Rok Birsa
178 NATAŠA SIMONIŠEK 8280 - Brestanica Računovodja 8 r NATAŠA SIMONIŠEK
179 LILJANA BUČAR 1275 - Šmartno pri Litiji Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Liljana Bučar
180 MOJCA NOVAK 1217 - Vodice Računovodja 1 r Mojca Novak
181 NIVES MLEČNIK 5294 - Dornberk Računovodja 5 r Nives Mlečnik
182 ANA BREMEC 5291 - Miren Računovodja 5 r Ana Bremec
183 MATEJA ZAVASNIK 1219 - Laze v Tuhinju Računovodja 1 r MATEJA ZAVASNIK
184 BRIGITA KOVAČEC 2312 - Orehova vas Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s BRIGITA KOVAČEC
185 DANIELA BEŠTEK 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s DANIELA BEŠTEK
186 KATJA RUPNIK 1372 - Hotedršica Računovodja 1 r Katja Rupnik
187 ANITA FLORJANČIČ 1230 - Domžale Računovodja 1 r ANITA FLORJANČIČ
188 BARBARA ČUČNIK 4000 - Kranj Računovodja 4 r BARBARA ČUČNIK
189 ŠPELA PRAVST 4000 - Kranj Knjigovodja 4 k ŠPELA PRAVST
190 TANJA BABIČ 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r TANJA BABIČ
191 ANITA DOVČ 8361 - Dvor Računovodja 8 r ANITA DOVČ
192 ROMANA MERNIK 2000 - Maribor Računovodja 2 r ROMANA MERNIK
193 TONKA VOLMAJER 2000 - Maribor Računovodja 2 r TONKA VOLMAJER
194 POLONA BABNIK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r POLONA BABNIK
195 DAIANA MISLEJ NOVAK 5272 - Podnanos Knjigovodja 5 k DAIANA MISLEJ NOVAK
196 MARJANA MARKOVIČ 1230 - Domžale Računovodja 1 r MARJANA MARKOVIČ
197 TOMAŽ HUBER 9265 - Bodonci Računovodja 9 r TOMAŽ HUBER
198 JOŽICA KODRIČ 2000 - Maribor Računovodja 2 r JOŽICA KODRIČ
199 MAJDA BRADAŠKJA 2000 - Maribor Računovodja 2 r MAJDA BRADAŠKJA
200 DUŠAN RAKUŠA 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Dušan Rakuša
201 BERNARDKA GRKINIĆ 2000 - Maribor Računovodja 2 r BERNARDKA GRKINIĆ
202 SAMO DOLER 1215 - Medvode Računovodja 1 r Samo Doler
203 KATJA HRVATIN 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Katja Hrvatin
204 DANIJEL NOVAK 2288 - Hajdina Računovodja 2 r DANIJEL NOVAK
205 NENA FELICIJAN DIVJAK 3000 - Celje Računovodja 3 r Nena Felicijan Divjak
206 KSENIJA CERGOL ŽOLGAR 6275 - Črni Kal Računovodja 6 r Ksenija Cergol Žolgar
207 RENATA BLATNIK 8270 - Krško Računovodja 8 r RENATA BLATNIK
208 VANESA ČERMELJ 5270 - Ajdovščina Računovodja 5 r VANESA ČERMELJ
209 BERNARDA DOVČ 1241 - Kamnik Računovodja 1 r BERNARDA DOVČ
210 ALEŠ DOVČ 1241 - Kamnik Računovodja 1 r ALEŠ DOVČ
211 MOJCA GORNJAK 2313 - Fram Računovodja 2 r Mojca Gornjak
212 MILENA KRIŽANIČ 9000 - Murska Sobota Knjigovodja 9 k MILENA KRIŽANIČ
213 JERNEJA KOKALJ 4000 - Kranj Knjigovodja 4 k JERNEJA KOKALJ
214 MATEJA KERMAN LESKOVIC 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Mateja Kerman Leskovic
215 METODA SMRKOLJ 1413 - Čemšenik Računovodja 1 r Metoda Smrkolj
216 GREGOR ROŽMAN 9242 - Križevci pri Ljutomeru Računovodja 9 r GREGOR ROŽMAN
217 VESNA NASTOSKI 2000 - Maribor Računovodja 2 r VESNA NASTOSKI
218 SONJA SMODE 2310 - Slovenska Bistrica Računovodja 2 r SONJA SMODE
219 LILIJANA ŽNIDERIČ 8250 - Brežice Računovodja 8 r LILIJANA ŽNIDERIČ
220 RENATA JEŠELNIK 1330 - Kočevje Računovodja 1 r RENATA JEŠELNIK
221 JULIJANA KRAJNC 3000 - Celje Računovodja 3 r Julijana Krajnc
222 ALENKA PIRC 1420 - Trbovlje Računovodja 1 r Alenka Pirc
223 MARJANCA DOLENC 4240 - Radovljica Računovodja 4 r MARJANCA DOLENC
224 ESTER LJUTIĆ BIZJAK 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r ESTER LJUTIĆ BIZJAK
225 TEJA JURAK 2204 - Miklavž na Dravskem polju Računovodja 2 r Teja Jurak
226 ZORAN PEŠAKOVIĆ 2250 - Ptuj Računovodja 2 r Zoran PEŠAKOVIĆ
227 ALENKA RUS 1310 - Ribnica Računovodja 1 r Alenka Rus
228 KATJA PETELIN 1311 - Turjak Računovodja 1 r KATJA PETELIN
229 VANDA ZORE 1351 - Brezovica pri Ljubljani Računovodja 1 r Vanda Zore
230 POLONCA STRUŠNIK 1230 - Domžale Računovodja 1 r Polonca Strušnik
231 IVAN MAJER 2281 - Markovci Računovodja 2 r Ivan Majer
232 METKA PODBREGAR MOTOH 3310 - Žalec Računovodja 3 r Metka Podbregar Motoh
233 ROBERT KOVAČIČ 1290 - Grosuplje Računovodja 1 r Robert Kovačič
234 INES ŠIFRAR GOSPODARIČ 1000 - Ljubljana Knjigovodja 1 k INES ŠIFRAR GOSPODARIČ
235 MARIJANA MARKOVC 4274 - Žirovnica Knjigovodja 4 k Marijana Markovc
236 SONJA KRANJEC 1241 - Kamnik Računovodja 1 r SONJA KRANJEC
237 VLASTA VERHOVŠEK 3253 - Pristava pri Mestinju Računovodja 3 r VLASTA VERHOVŠEK
238 DANIJELA OSVALD MIČANOVIĆ 1230 - Domžale Računovodja 1 r DANIJELA OSVALD MIČANOVIĆ
239 ŠTEFKA ERŽEN 4225 - Sovodenj Računovodja 4 r Štefka Eržen
240 NIKA ROZMAN 5000 - Nova Gorica Računovodja 5 r NIKA ROZMAN
241 TATJANA KEJŽAR 4000 - Kranj Računovodja 4 r TATJANA KEJŽAR
242 KARMEN OBLAK 2000 - Maribor Knjigovodja 2 k KARMEN OBLAK
243 MOJCA FRIEDL 3211 - Škofja vas Računovodja 3 r Mojca Friedl
244 JOŽICA AMBROŽ 2360 - Radlje ob Dravi Računovodja 2 r Jožica Ambrož
245 JOŽICA DRAVEC 1260 - Ljubljana - Polje Računovodja 1 r Jožica DRAVEC
246 MARTINA KODRIČ 8270 - Krško Računovodja 8 r MARTINA KODRIČ
247 ALENKA LORENČIČ 9250 - Gornja Radgona Računovodja 9 r Alenka Lorenčič
248 KATJA ŠKOF 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s KATJA ŠKOF
249 HELENA RAJK 1381 - Rakek Računovodja 1 r HELENA RAJK
250 ELI HRAST 5220 - Tolmin Računovodja 5 r Eli Hrast
251 KATJA BELE 1241 - Kamnik Računovodja 1 r Katja Bele
252 JASMINA OŠLAJ 9250 - Gornja Radgona Računovodja 9 r Jasmina Ošlaj
253 MATEJA PESJAK 3310 - Žalec Knjigovodja 3 k MATEJA PESJAK
254 SIMONA PANTAR 1295 - Ivančna Gorica Računovodja 1 r SIMONA PANTAR
255 MARINA KOLIĆ 6281 - Škofije Računovodja 6 r Marina Kolić
256 ALEKSANDRA KOLAR 5000 - Nova Gorica Računovodja 5 r ALEKSANDRA KOLAR
257 BARBARA JURJEVČIČ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r BARBARA JURJEVČIČ
258 MATEJ CEGNAR 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r Matej Cegnar
259 DRAGO PLEČKO 2274 - Velika Nedelja Računovodja 2 r Drago Plečko
260 SILVA POROPAT CEK 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Silva Poropat Cek
261 SUZANA KRALJ 5213 - Kanal Računovodja 5 r Suzana Kralj
262 MILICA VLAŠIĆ 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Milica Vlašić
263 JOŽICA MIŠA ALEŠOVEC 3270 - Laško Računovodja 3 r Jožica Miša Alešovec
264 DEBORAH FERFOLJA 5292 - Renče Računovodja 5 r Deborah Ferfolja
265 BARBARA PUC 1215 - Medvode Računovodja 1 r Barbara Puc
266 DARJA ZUPANC 4248 - Lesce Knjigovodja 4 k Darja Zupanc
267 JULIJA KURBOS 2250 - Ptuj Računovodja 2 r JULIJA KURBOS
268 ROMANA PETEK 1262 - Dol pri Ljubljani Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s ROMANA PETEK
269 METKA ZGONEC 1291 - Škofljica Računovodja 1 r Metka Zgonec
270 LEONIDA UDOVIČ 1370 - Logatec Računovodja 1 r Leonida Udovič
271 KSENIJA CEPAK 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r KSENIJA CEPAK
272 JULIJANA KOKELJ 4226 - Žiri Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s JULIJANA KOKELJ
273 ALAN POTOČNJAK 6000 - Koper/Capodistria Knjigovodja 6 k Alan Potočnjak
274 HELENA OSVALD 1230 - Domžale Računovodja 1 r HELENA OSVALD
275 BRIGITA LEBAN 4202 - Naklo Računovodja 4 r Brigita Leban
276 TATJANA POLANEC 2214 - Sladki Vrh Računovodja 2 r Tatjana Polanec
277 LEONIDA ČUK GAMBERGER 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r LEONIDA ČUK GAMBERGER
278 ANITA ZAKOČ 9203 - Petrovci Knjigovodja 9 k ANITA ZAKOČ
279 MARTINA KOKALJ 1235 - Radomlje Računovodja 1 r MARTINA KOKALJ
280 URŠKA URANIČ 1218 - Komenda Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s URŠKA URANIČ
281 NATAŠA LEVSTEK 1310 - Ribnica Računovodja 1 r NATAŠA LEVSTEK
282 ANDREJA RUTAR 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r ANDREJA RUTAR
283 LUCIJA LUČKA BRVAR 1411 - Izlake Računovodja 1 r LUCIJA LUČKA BRVAR
284 KSENJA STARE 1230 - Domžale Računovodja 1 r KSENJA STARE
285 IRENA SLIVAR 6225 - Hruševje Računovodja 6 r IRENA SLIVAR
286 MILKA PAHOR 6221 - Dutovlje Knjigovodja 6 k Milka Pahor
287 TATJANA JESENKO 1373 - Rovte Računovodja 1 r Tatjana Jesenko
288 KARMEN ZVER 9233 - Odranci Knjigovodja 9 k Karmen Zver
289 DANIELA KOCET PUHAN 9000 - Murska Sobota Računovodja 9 r DANIELA KOCET PUHAN
290 MAJDA SINKOVIČ 8000 - Novo mesto Računovodja 8 r MAJDA SINKOVIČ
291 CVETKA GOLOB 2241 - Spodnji Duplek Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Cvetka Golob
292 VESNA GREGORIČ 8340 - Črnomelj Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
8 s Vesna Gregorič
293 KATARINA HAFNER 1291 - Škofljica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Katarina Hafner
294 ROK HAJDUKOVIĆ 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Rok Hajduković
295 BOJAN HERČEK 3250 - Rogaška Slatina Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Bojan Herček
296 VIDA HORVAT VRABL 2250 - Ptuj Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Vida Horvat Vrabl
297 DARJA JAKULIN 1290 - Grosuplje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Darja Jakulin
298 BORIS JEREB 5275 - Godovič Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
5 s Boris Jereb
299 BERNARDA JERMANIŠ 6000 - Koper/Capodistria Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
- Davčni svetovalec
6 s Bernarda Jermaniš
300 BOGDAN JESENKO 5275 - Godovič Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
5 s Bogdan Jesenko
301 SABINA JOVANOVIĆ JAVERNIK 2000 - Maribor Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Sabina Jovanović Javernik
302 EVGENIJA KALKAN 3000 - Celje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Evgenija Kalkan
303 KARMEN KENDA 5282 - Cerkno Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
5 s Karmen Kenda
304 FRANC KOVAČ 1230 - Domžale Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Franc Kovač
305 PETRA KOŽMAN 1381 - Rakek Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Petra Kožman
306 VESNA KREBS 2000 - Maribor Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Vesna Krebs
307 ANDREJA KRULEC 3310 - Žalec Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Andreja Krulec
308 PETRA MARADIN 4207 - Cerklje na Gorenjskem Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s Petra Maradin
309 MIRJAM MARINAC 5281 - Spodnja Idrija Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
5 s Mirjam Marinac
310 ŽIGA MATEJ MIŠMAŠ 1295 - Ivančna Gorica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Žiga Matej Mišmaš
311 MARJANA NOVAK 3000 - Celje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Marjana Novak
312 JANEZ OCVIRK 1225 - Lukovica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Janez Ocvirk
313 ROBERT OGOREVC 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Robert Ogorevc
314 SUZANA TOKIČ 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Suzana Tokič
315 SIMON PODBOJ 1315 - Velike Lašče Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Simon Podboj
316 NEVENKA POLIČ 2270 - Ormož Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Nevenka Polič
317 KSENIJA PROSEN 1241 - Kamnik Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Ksenija Prosen
318 TADEJA RACIĆ 2250 - Ptuj Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Tadeja Racić
319 MOJCA ROVŠEK 4244 - Podnart Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s Mojca Rovšek
320 MILKA SAGADIN SUVAJAC 3210 - Slovenske Konjice Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Milka Sagadin Suvajac
321 DALIBORKA SENIĆ 1290 - Grosuplje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Daliborka Senić
322 KLAVDIJA SKUBIC 8000 - Novo mesto Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
8 s Klavdija Skubic
323 NATAŠA STARIHA 6281 - Škofije Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
- Davčni svetovalec
6 s Nataša Stariha
324 SONJA ŠARP REBERNAK 3240 - Šmarje pri Jelšah Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Sonja Šarp Rebernak
325 KATJA ŠPEC CIRAR 1270 - Litija Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Katja Špec Cirar
326 SONJA ŠTEFANČIČ 1357 - Notranje Gorice Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Sonja Štefančič
327 VIDA ŠTUMBERGER 4207 - Cerklje na Gorenjskem Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s Vida Štumberger
328 MARIJA TAMŠE 2380 - Slovenj Gradec Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Marija Tamše
329 PETRA TEŽAK 1241 - Kamnik Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Petra Težak
330 IRENA UDOVČ 6310 - Izola/Isola Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s Irena Udovč
331 RENATA UHAN 1351 - Brezovica pri Ljubljani Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Renata Uhan
332 TINA VODUŠEK 3222 - Dramlje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Tina Vodušek
333 MARIA TERESA VOMBERGAR 1242 - Stahovica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Maria Teresa Vombergar
334 ALJAŽ VRANCE 2380 - Slovenj Gradec Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Aljaž Vrance
335 VIDA ŽURGA 1231 - Ljubljana - Črnuče Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Vida Žurga
336 GORDANA KONJEDIC 5000 - Nova Gorica Računovodja 5 r Gordana Konjedic
337 SIMONKA JANC NOVAK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Simonka Janc Novak
338 EMIL KOŽMAN 5281 - Spodnja Idrija Računovodja 5 r Emil Kožman
339 GREGOR SELČAN 1262 - Dol pri Ljubljani Računovodja 1 r Gregor Selčan
340 IVAN SIMIČ 1216 - Smlednik Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s Ivan Simič
341 DANICA BEZJAK 2324 - Lovrenc na Dravskem polju Računovodja 2 r Danica Bezjak
342 PETER LAPORNIK 1291 - Škofljica Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s Peter Lapornik
343 SLAVICA PRELEC 6250 - Ilirska Bistrica Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
6 s Slavica Prelec
344 BERNARDA PRAZNIK 1261 - Ljubljana - Dobrunje Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s Bernarda Praznik
345 PAVLA ZADNIKAR VENCELJ 4205 - Preddvor Računovodja 4 r PAVLA ZADNIKAR VENCELJ
346 MARIJA PRISTOVŠEK 3301 - Petrovče Računovodja 3 r MARIJA PRISTOVŠEK
347 KARMEN KAJTNA 1410 - Zagorje ob Savi Računovodja 1 r KARMEN KAJTNA
348 BARBARA NOVAK 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s Barbara Novak
349 JORDANA OSREDKAR 1360 - Vrhnika Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s JORDANA OSREDKAR
350 VESNA VERDNIK 2391 - Prevalje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Vesna Verdnik
351 KARLA KOVŠCA 1381 - Rakek Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Karla Kovšca
352 JURE RABIČ 1262 - Dol pri Ljubljani Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Jure Rabič
353 MOJCA VINCEK 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Mojca Vincek
354 NINA ZADNIK 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Nina Zadnik
355 RENATA DOBERŠEK 2331 - Pragersko Računovodja 2 r RENATA DOBERŠEK
356 ANICA ZABAVNIK 1241 - Kamnik Računovodja 1 r Anica Zabavnik
357 TATJANA ZADRAVEC 1262 - Dol pri Ljubljani Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Tatjana Zadravec
358 MIHA MARCOLA 6258 - Prestranek Računovodja 6 r miha marcola
359 TOMISLAV LOTRIČ 1241 - Kamnik Računovodja 1 r Tomislav Lotrič
360 BRANKA ARTNAK 3263 - Gorica pri Slivnici Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Branka ARTNAK
361 BRANKO BARIČ-PRELOGAR 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Branko BARIČ-PRELOGAR
362 MARIJA BERGANT 1351 - Brezovica pri Ljubljani Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Marija BERGANT
363 SIMONA BOJANOVIČ 2000 - Maribor Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Simona BOJANOVIČ
364 NEVENKA BOVHAN 1420 - Trbovlje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Nevenka BOVHAN
365 MOJKA BUDIHNA 5294 - Dornberk Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
5 s Mojka Budihna
366 GORAN BURJAK 2394 - Kotlje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Goran BURJAK
367 KATICA DONČEV 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Katica DONČEV
368 VALERIJA FABJAN 6310 - Izola/Isola Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s Valerija FABJAN
369 MIRAN FRATNIK 1215 - Medvode Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Miran FRATNIK
370 GABRIJELA GARMUT 2352 - Selnica ob Dravi Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Gabrijela GARMUT
371 VERA GAŠPERŠIČ 8210 - Trebnje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
8 s Vera GAŠPERŠIČ
372 MILENA GOSPODARIČ 1370 - Logatec Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Milena GOSPODARIČ
373 SONJA GRGIČ 6000 - Koper/Capodistria Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s Sonja GRGIČ
374 LIDIJA HERCOG 3230 - Šentjur Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Lidija HERCOG
375 ANICA HORVAT 9000 - Murska Sobota Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
- Davčni svetovalec
9 s Anica HORVAT
376 NADJA HRVATIN 6000 - Koper/Capodistria Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s Nadja HRVATIN
377 HELENA HRVATIN 3301 - Petrovče Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Helena HRVATIN
378 CVETKA JAUŠOVEC 2000 - Maribor Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Cvetka JAUŠOVEC
379 JANJA JAVORNIK 3325 - Šoštanj Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Janja JAVORNIK
380 NIVES JELENEC 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Nives JELENEC
381 MARIJA KAMENEČKI 2000 - Maribor Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Marija KAMENEČKI
382 NADJA KAPELJ 6230 - Postojna Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s Nadja KAPELJ
383 IRENA KARLIN 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Irena Karlin
384 SONJA KERMAT 2341 - Limbuš Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Sonja KERMAT
385 LJUBICA KLEINDIENST 1241 - Kamnik Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Ljubica KLEINDIENST
386 JOŽE KORITNIK 1433 - Radeče Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Jože KORITNIK
387 ZDENKA KORŠIČ 5000 - Nova Gorica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
5 s Zdenka KORŠIČ
388 ERIKA KOSTANJŠEK 1230 - Domžale Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Erika KOSTANJŠEK
389 MARINKA KRALJ 1295 - Ivančna Gorica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Marinka KRALJ
390 MATJAŽ KRELJ 4000 - Kranj Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s Matjaž KRELJ
391 TOMAŽ LENARŠIČ 1351 - Brezovica pri Ljubljani Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Tomaž LENARŠIČ
392 JANEZ MESEC 4274 - Žirovnica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s Janez MESEC
393 IVANA MOČNIK 9245 - Spodnji Ivanjci Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
9 s Ivana MOČNIK
394 FRIDA OBRANOVIČ 1330 - Kočevje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Frida Obranovič
395 RENATA OČKO 3000 - Celje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Renata OČKO
396 TOMAŽ OKORN 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Tomaž OKORN
397 LAURA OKRETIČ 6000 - Koper/Capodistria Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s Laura OKRETIČ
398 ANTONIJA OVEN 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Antonija Oven
399 VALERIJA OZEBEK 5283 - Slap ob Idrijci Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
5 s Valerija OZEBEK
400 ALENKA PAVLIN 1360 - Vrhnika Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Alenka PAVLIN
401 JELKA PEGAM 4228 - Železniki Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s Jelka PEGAM
402 NIKA PERPAR 1295 - Ivančna Gorica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Nika PERPAR
403 EMILIJANA PERŠIČ 5000 - Nova Gorica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
5 s Emilijana PERŠIČ
404 JOŽICA PLANINŠEC DERŽEK 2310 - Slovenska Bistrica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Jožica PLANINŠEC DERŽEK
405 MARINKA POPOVIČ 1215 - Medvode Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Marinka POPOVIČ
406 LIDIJA POTEKO 3206 - Stranice Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Lidija POTEKO
407 DARJA POVŠIČ PERŠOLJA 5290 - Šempeter pri Gorici Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
5 s Darja POVŠIČ PERŠOLJA
408 JANJA PRAZNIK 3325 - Šoštanj Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Janja PRAZNIK
409 MIJA PRELESNIK 1310 - Ribnica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Mija PRELESNIK
410 JOŽICA PUFEK 1260 - Ljubljana - Polje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Jožica PUFEK
411 MAJDA REBOLJ 1351 - Brezovica pri Ljubljani Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Majda REBOLJ
412 TINA ROM 1230 - Domžale Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Tina ROM
413 TEJA ROVŠEK 1351 - Brezovica pri Ljubljani Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Teja ROVŠEK
414 ADRIJANA ŠČUKA 6223 - Komen Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s Adrijana ŠČUKA
415 SONJA ŠKANDER 1210 - Ljubljana - Šentvid Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Sonja ŠKANDER
416 ALEKSANDER ŠTEFANAC 2000 - Maribor Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Aleksander ŠTEFANAC
417 EVA TOMŠIČ PORENTA 1215 - Medvode Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Eva TOMŠIČ PORENTA
418 VIOLETA TRONTELJ 1290 - Grosuplje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Violeta Trontelj
419 JELKA VETRIH 3214 - Zreče Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Jelka VETRIH
420 KRISTINKA VUKOVIČ 1357 - Notranje Gorice Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Kristinka VUKOVIČ
421 RIANNA ZAVRL 1233 - Dob Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Rianna ZAVRL
422 VIJOLICA ZORN 5293 - Volčja Draga Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
5 s Vijolica ZORN
423 VALENTINA ZUPAN 4244 - Podnart Računovodja 4 r Valentina ZUPAN
424 SILVA ŽMAVC 2000 - Maribor Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Silva ŽMAVC
425 ANA STIEBAR 2000 - Maribor Računovodja 2 r Ana Stiebar
426 ALJA FLORJANČIČ 8000 - Novo mesto Računovodja 8 r Alja Florjančič
427 DOBRILA PAZLAR 4000 - Kranj Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
4 s Dobrila Pazlar
428 VERONIKA MEGLIČ 4290 - Tržič Računovodja 4 r VERONIKA MEGLIČ
429 MITJA KOSTEROV 1236 - Trzin Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s Mitja Kosterov
430 ANITA KMETIČ 4207 - Cerklje na Gorenjskem Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s ANITA KMETIČ
431 TATJANA HOZJAN SMOLE 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Tatjana Hozjan Smole
432 BRIGITA KASTELIC 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Brigita Kastelic
433 ELIZABETA ILIĆ 9251 - Tišina Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
9 s ELIZABETA ILIĆ
434 ZDENKA BOLE 5211 - Kojsko Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
5 s ZDENKA BOLE
435 DARJA HOSTNIKAR 2000 - Maribor Računovodja 2 r Darja Hostnikar
436 KARMEN STOPAR 1225 - Lukovica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s KARMEN STOPAR
437 MIRA KOTNIK 2383 - Šmartno pri Slovenj Gradcu Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
2 s Mira Kotnik
438 DANIELA KOROŠEC 2000 - Maribor Računovodja 2 r Daniela Korošec
439 MOJCA HATLAK 2000 - Maribor Računovodja 2 r MOJCA HATLAK
440 ALEKSANDRA KORŽE 2000 - Maribor Računovodja 2 r Aleksandra Korže
441 SONJA KAMENJEV 2000 - Maribor Računovodja 2 r Sonja Kamenjev
442 LJUDMILA GORIČANEC 2000 - Maribor Računovodja 2 r Ljudmila Goričanec
443 SABINA KOSTEROV 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Sabina Kosterov
444 JASNA KRIŽ 2000 - Maribor Računovodja 2 r Jasna Križ
445 MAJA OBERSKI 2000 - Maribor Računovodja 2 r MAJA OBERSKI
446 METKA CIMERMAN 2000 - Maribor Računovodja 2 r Metka Cimerman
447 JANA JUSTIN 4226 - Žiri Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s Jana JUSTIN
448 IRENA KRIŽNIK 3223 - Loka pri Žusmu Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Irena KRIŽNIK
449 TATJANA BOVHAN BEVK 1420 - Trbovlje Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s TATJANA BOVHAN BEVK
450 KATJA KOŠIR 4223 - Poljane nad Škofjo Loko Računovodja 4 r Katja Košir
451 MOJCA ZUPANČIČ URATNIK 3320 - Velenje Računovodja 3 r Mojca Zupančič Uratnik
452 ANJA JEROVŠEK 1290 - Grosuplje Računovodja 1 r Anja Jerovšek
453 TANJA MEZGEC 6256 - Košana Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
6 s Tanja Mezgec
454 DARINKA KORAČIN 9250 - Gornja Radgona Knjigovodja 9 k Darinka Koračin
455 NATAŠA LORBER 9250 - Gornja Radgona Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
9 s NATAŠA LORBER
456 ŠPELA POVŠE 4000 - Kranj Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
4 s špela povše
457 DARJA KNIFIC 4244 - Podnart Računovodja 4 r Darja Knific
458 KRISTINA TRATAR 8000 - Novo mesto Računovodja 8 r Kristina Tratar
459 UROŠ JARKOVIČ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Uroš Jarkovič
460 PETRA MEZGEC 2000 - Maribor Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
2 s Petra Mezgec
461 NEDA TOMIĆ 4000 - Kranj Knjigovodja 4 k Neda Tomić
462 SIMONA BEZJAK 2000 - Maribor Računovodja 2 r SIMONA BEZJAK
463 SONJA FON SEKOLEC 2310 - Slovenska Bistrica Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
2 s SONJA FON SEKOLEC
464 ALEKSANDER JANC 1230 - Domžale Knjigovodja 1 k ALEKSANDER JANC
465 URŠKA AUBELJ 2325 - Kidričevo Računovodja 2 r URŠKA AUBELJ
466 URŠKA LENIČ 1292 - Ig Knjigovodja 1 k Urška Lenič
467 MIRJANA MEZGEC UCIN 6242 - Materija Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
6 s Mirjana Mezgec Ucin
468 IRENA GRIČAR 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Irena Gričar
469 TANA LIPOVŽ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Tana Lipovž
470 SIMONA RAČIĆ 3231 - Grobelno Računovodja 3 r Simona RAČIĆ
471 JANJA PIRNAT PIRNAT 3214 - Zreče Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
3 s janja pirnat pirnat
472 DUŠANKA KASTELIC 1312 - Videm - Dobrepolje Računovodja 1 r Dušanka Kastelic
473 CIRILA NOVAK 5280 - Idrija Knjigovodja 5 k Cirila Novak
474 BARBARA JOŽICA BOREC 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Barbara Jožica Borec
475 MILENA KROŠELJ 8290 - Sevnica Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
8 s Milena Krošelj
476 URŠKA KREŽE 1410 - Zagorje ob Savi Računovodja 1 r URŠKA KREŽE
477 AMALIJA LUKNER 2270 - Ormož Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
2 s AMALIJA LUKNER
478 MAJDA KOKORAVEC 6221 - Dutovlje Računovodja 6 r MAJDA KOKORAVEC
479 KATJA VIRANT 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s KATJA VIRANT
480 INES SOJER 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Ines Sojer
481 MONIKA MESAROŠ HRVATIN 6333 - Sečovlje/Sicciole Računovodja 6 r Monika Mesaroš Hrvatin
482 MARIJA SLAVIČ 2373 - Šentjanž pri Dravogradu Računovodja 2 r MARIJA SLAVIČ
483 BARBARA JEMEC 1241 - Kamnik Računovodja 1 r Barbara Jemec
484 DORIS LOVREČIČ SKRT 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Doris Lovrečič Skrt
485 MOJCA BRAČIČ 2000 - Maribor Računovodja 2 r Mojca Bračič
486 BISERKA ŠUBELJ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Biserka Šubelj
487 BLANKA MUSTER 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Blanka Muster
488 BRIGITA GABRIČ TOMAŽIN 8290 - Sevnica Računovodja 8 r Brigita Gabrič Tomažin
489 BRIGITA OSOJNIK 2250 - Ptuj Računovodja 2 r Brigita Osojnik
490 DANICA KOS 9000 - Murska Sobota Računovodja 9 r Danica Kos
491 DARKO KONČAN 1236 - Trzin Računovodja 1 r Darko Končan
492 DEJAN PETKOVIČ 2000 - Maribor Računovodja 2 r Dejan Petkovič
493 ELDA ROMAC 1236 - Trzin Računovodja 1 r Elda Romac
494 FRANC DERGANC 8351 - Straža Računovodja 8 r Franc Derganc
495 IDA KAVČIČ 4243 - Brezje Računovodja 4 r Ida Kavčič
496 IVANA ŽVAB 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Ivana Žvab
497 KATJA POGAČ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Katja Pogač
498 KSENIJA SKALICKY SLOKAN 2211 - Pesnica pri Mariboru Računovodja 2 r Ksenija Skalicky Slokan
499 MARIJA ZUPANČIČ 1235 - Radomlje Računovodja 1 r Marija Zupančič
500 MATEJ DRENIK 1242 - Stahovica Računovodja 1 r Matej Drenik
501 METKA JAZBEC 2212 - Šentilj v Slovenskih goricah Računovodja 2 r Metka Jazbec
502 NATAŠA FERLIČ 1230 - Domžale Računovodja 1 r Nataša Ferlič
503 SABINA LAMUT 3214 - Zreče Računovodja 3 r Sabina Lamut
504 SIMONA ŠTRAVS 4276 - Hrušica Računovodja 4 r Simona Štravs
505 TANJA URBANIJA 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Tanja Urbanija
506 URŠKA JURŠEV 2342 - Ruše Računovodja 2 r Urška Juršev
507 VIDA SKOK 3330 - Mozirje Računovodja 3 r Vida Skok
508 SIMONA NOVAK 3310 - Žalec Računovodja 3 r Simona Novak
509 BOŠTJAN PETAUER 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Boštjan Petauer
510 ANDREJA PRISLAN 1262 - Dol pri Ljubljani Računovodja 1 r Andreja Prislan
511 MILENA GROBELŠEK 3260 - Kozje Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni forenzični računovodja
3 s Milena Grobelšek
512 TEO VELIKONJA 5270 - Ajdovščina Računovodja 5 r Teo Velikonja
513 SABINA PIBER 4260 - Bled Računovodja 4 r Sabina Piber
514 MOJCA IGLIČAR 1370 - Logatec Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s MOJCA IGLIČAR
515 JANA BUKOVAC 8000 - Novo mesto Računovodja 8 r Jana Bukovac
517 KARMEN LUKŠE 8000 - Novo mesto Računovodja 8 r KARMEN LUKŠE
518 JOŽICA ČANŽEK 3253 - Pristava pri Mestinju Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Jožica Čanžek
519 MARIJA RIBIČ 2000 - Maribor Računovodja 2 r MARIJA RIBIČ
520 IRENA KUMŠE 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
- Davčni svetovalec
1 s IRENA KUMŠE
521 NENA FELICIJAN DIVJAK 3000 - Celje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Nena Felicijan Divjak
522 URŠKA KUMŠE 1231 - Ljubljana - Črnuče Računovodja 1 r Urška Kumše
523 ANITA AVBAR SALOPEK 8351 - Straža Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
8 s ANITA AVBAR SALOPEK
524 HELENA ROBNIK 1241 - Kamnik Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s Helena Robnik
525 IRENA KAJFEŽ 6310 - Izola/Isola Računovodja 6 r Irena Kajfež
526 IVANKA KOZLEVČAR 8213 - Veliki Gaber Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
8 s Ivanka Kozlevčar
527 TATJANA MARKEŽ 2000 - Maribor Računovodja 2 r Tatjana Markež
528 TEA STRAŽAR 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r Tea Stražar
529 JOLANDA REHBERGER 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s Jolanda Rehberger
530 DANICA SUHOVRŠNIK 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s Danica Suhovršnik
531 METKA POZNIČ 3000 - Celje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s METKA POZNIČ
532 MATEJA GRUBER 2312 - Orehova vas Računovodja 2 r Mateja Gruber
533 KATJA KRASNIĆ 1231 - Ljubljana - Črnuče Knjigovodja 1 k KATJA KRASNIĆ
534 TADEJA HRIBAR 1296 - Šentvid pri Stični Knjigovodja 1 k TADEJA HRIBAR
535 MIRJANA LALIĆ 8000 - Novo mesto Računovodja 8 r MIRJANA LALIĆ
536 MARJETA GORŠE 1330 - Kočevje Računovodja 1 r MARJETA GORŠE
537 JURE FILIP 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r JURE FILIP
538 MILENA DOBOVIČNIK 3331 - Nazarje Računovodja 3 r MILENA DOBOVIČNIK
539 VESNA ĆORIĆ 4247 - Zgornje Gorje Računovodja 4 r VESNA ĆORIĆ
540 MARIJA VERDINEK 2367 - Vuzenica Računovodja 2 r MARIJA VERDINEK
541 KATJA VIDRIH 5271 - Vipava Računovodja 5 r Katja Vidrih
542 SNJEŽANA MIJANOVIĆ 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s Snježana Mijanović
543 PETRA KOVAČ 2250 - Ptuj Računovodja 2 r PETRA KOVAČ
544 MARIJANA KRŽIŠNIK 1356 - Dobrova Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s Marijana Kržišnik
545 MATEJKA MENCIN 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s Matejka Mencin
546 MARJANA GVARDJANČIČ 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r MARJANA GVARDJANČIČ
547 TANJA SABADIN 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r TANJA SABADIN
548 MATEJKA KUKENBERGER 8000 - Novo mesto Računovodja 8 r Matejka Kukenberger
549 DARJA REMIC 2370 - Dravograd Računovodja 2 r DARJA REMIC
550 SLA KORENJAK 1291 - Škofljica Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s Sla Korenjak
551 MAJA OREHEK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Maja Orehek
552 ANDREJA KURET 2250 - Ptuj Računovodja 2 r Andreja KURET
553 ZVONKA SCHMIT 1420 - Trbovlje Računovodja 1 r Zvonka Schmit
554 IRENA KLEMENC 2370 - Dravograd Računovodja 2 r IRENA KLEMENC
555 NATAŠA JEZERŠEK 2367 - Vuzenica Računovodja 2 r NATAŠA JEZERŠEK
556 MATEJA ROT 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s Mateja Rot
557 FRANC TIVADAR 9220 - Lendava/Lendva Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
9 s FRANC TIVADAR
558 IGOR ZADRAVEC 2230 - Lenart v Slovenskih goricah Računovodja 2 r Igor Zadravec
559 JUSTINA CIMPRIČ 1241 - Kamnik Računovodja 1 r Justina Cimprič
560 TATJANA POTOČNIK 1215 - Medvode Knjigovodja 1 k Tatjana Potočnik
561 EMA VERTAČNIK 2394 - Kotlje Računovodja 2 r Ema Vertačnik
562 ANA ŠTUHEC 9243 - Mala Nedelja Knjigovodja 9 k ANA ŠTUHEC
563 MIRAN MATIJA 2394 - Kotlje Računovodja 2 r Miran Matija
564 ANKA OŠLAK 2366 - Muta Računovodja 2 r Anka OŠLAK
565 SABINA DIMNIK 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Sabina Dimnik
566 TADEJ DENAC 2000 - Maribor Računovodja 2 r TADEJ DENAC
567 HELENA KRŽIŠNIK 1354 - Horjul Računovodja 1 r HELENA KRŽIŠNIK
568 TADEJA COKAN 1291 - Škofljica Računovodja 1 r Tadeja Cokan
569 DARJA KARMIN OŠLAK 2366 - Muta Računovodja 2 r DARJA KARMIN OŠLAK
570 ROMANA PUST 8000 - Novo mesto Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
8 s Romana Pust
571 KARMEN KRČELJ 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Karmen Krčelj
572 TATJANA REDNAK 2382 - Mislinja Računovodja 2 r Tatjana Rednak
573 KSENJA PUNGERČAR 1211 - Ljubljana - Šmartno Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s Ksenja Pungerčar
574 NASTJA PODHOSTNIK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Nastja Podhostnik
575 SLAVICA PLAVŠIČ 1210 - Ljubljana - Šentvid Računovodja 1 r SLAVICA PLAVŠIČ
576 MARGA MILAVEC 6223 - Komen Računovodja 6 r MARGA MILAVEC
577 NIKA MARINAC 6000 - Koper/Capodistria Knjigovodja 6 k Nika Marinac
578 IVICA VAVDI OŠEP 3334 - Luče Računovodja 3 r IVICA VAVDI OŠEP
579 STOJAN ALEKSOVSKI 3000 - Celje Računovodja 3 r Stojan Aleksovski
580 BOJANA ŽNIDARŠIČ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Bojana Žnidaršič
581 LUKA ŽVAB 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Luka Žvab
582 MIRJANA DELIĆ 1330 - Kočevje Računovodja 1 r Mirjana Delić
583 MITJA DOLŽAN 1218 - Komenda Računovodja 1 r Mitja Dolžan
584 MARINA BORŠTNAR 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Marina Borštnar
585 TATJANA GLAD PUPIĆ 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r Tatjana Glad Pupić
586 KARMEN ČRV 6250 - Ilirska Bistrica Knjigovodja 6 k KARMEN ČRV
587 IRENA RAK 1230 - Domžale Računovodja 1 r Irena Rak
588 MATEJA BREKALO 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Mateja Brekalo
589 VALENTINA GREGORIČ 5000 - Nova Gorica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
5 s VALENTINA GREGORIČ
590 EMA GORIŠEK 8292 - Zabukovje Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
8 s EMA GORIŠEK
591 VESNA KALABIĆ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Vesna Kalabić
592 MARIJA COTMAN PINTAR 1354 - Horjul Računovodja 1 r Marija Cotman Pintar
593 DAMJANA PETEK TEPINA 1218 - Komenda Računovodja 1 r Damjana Petek Tepina
594 LIDIJA URBIČ 8210 - Trebnje Računovodja 8 r Lidija Urbič
595 LIDIJA ZELNIK 4000 - Kranj Računovodja 4 r LIDIJA ZELNIK
596 DARIJA PINTARIĆ 8250 - Brežice Računovodja 8 r DARIJA PINTARIĆ
597 MARIJA EMERŠIČ 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
1 s Marija Emeršič
598 ANDREJA ŽLEBNIK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Andreja Žlebnik
599 MARJAN ŠIRAJ 1381 - Rakek Računovodja 1 r MARJAN ŠIRAJ
600 NENAD DELIBAŠIČ 2000 - Maribor Računovodja 2 r nenad delibašič
601 IRENA ROVAN 5253 - Čepovan Računovodja 5 r IRENA ROVAN
602 ALBINA ZAFOŠNIK 3000 - Celje Računovodja 3 r ALBINA ZAFOŠNIK
603 NINA RASPET 4276 - Hrušica Računovodja 4 r Nina Raspet
604 NEVENKA GRLIĆ 3000 - Celje Računovodja 3 r NEVENKA GRLIĆ
605 ANA MALNAR 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r ANA MALNAR
606 KATARINA MERVAR 8351 - Straža Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
8 s KATARINA MERVAR
607 LEOPOLDINA MARTINA KOŠIR 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r LEOPOLDINA MARTINA KOŠIR
608 MAJA KOŠIR 6230 - Postojna Računovodja 6 r MAJA KOŠIR
609 DARJA GREGORČIČ BERNIK 8210 - Trebnje Računovodja 8 r Darja Gregorčič Bernik
610 SONJA LESJAK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Sonja Lesjak
611 KATJA MIHELAČ 1241 - Kamnik Računovodja 1 r Katja MIHELAČ
612 ALEKSANDRA ZAJC 1260 - Ljubljana - Polje Računovodja 1 r Aleksandra Zajc
613 BILJANA MIKAČA 1294 - Višnja Gora Računovodja 1 r Biljana Mikača
614 TANJA POBERAJ 5000 - Nova Gorica Računovodja 5 r TANJA POBERAJ
615 EVA JEGLIČ 4000 - Kranj Računovodja 4 r Eva Jeglič
616 MARKO SIMŠIČ 1382 - Begunje pri Cerknici Računovodja 1 r Marko Simšič
617 URŠKA STERNAD HOLER 3301 - Petrovče Računovodja 3 r Urška Sternad Holer
618 ŠPELA KRIVEC 1231 - Ljubljana - Črnuče Knjigovodja 1 k Špela Krivec
619 ANDREJA POLZELNIK 1312 - Videm - Dobrepolje Računovodja 1 r ANDREJA POLZELNIK
620 JANJA ZORC 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r JANJA ZORC
621 RENATA PIRC 1231 - Ljubljana - Črnuče Knjigovodja 1 k Renata Pirc
622 MARTINA DOBOVIČNIK 1234 - Mengeš Računovodja 1 r Martina Dobovičnik
623 MAGDALENA DENŠER 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r MAGDALENA DENŠER
624 URŠKA ČERNE ZORKO 4000 - Kranj Računovodja 4 r Urška Černe Zorko
625 NINA GODEC 1281 - Kresnice Knjigovodja 1 k Nina Godec
626 TANJA HABIČ 1233 - Dob Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Tanja Habič
627 DUNJA STARE 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r DUNJA STARE
628 ANITA POKERŠNIK 3320 - Velenje Računovodja 3 r ANITA POKERŠNIK
629 MOJCA IGLIČAR 1370 - Logatec Računovodja 1 r MOJCA IGLIČAR
630 ANA OSOLNIK KJUDER 1241 - Kamnik Računovodja 1 r Ana Osolnik Kjuder
631 MARKO MALAVAŠIČ 1420 - Trbovlje Računovodja 1 r MARKO MALAVAŠIČ
632 TJAŠA LETNAR 1230 - Domžale Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja
1 s Tjaša Letnar
633 TJAŠA PEROŠA 6273 - Marezige Računovodja 6 r Tjaša Peroša
634 ROMANA ANDLOVIC 5271 - Vipava Knjigovodja 5 k Romana Andlovic
635 TATJANA ARTICO 5000 - Nova Gorica Računovodja 5 r TATJANA ARTICO
636 ŠPELA KUMELJ 1241 - Kamnik Računovodja 1 r Špela Kumelj
637 MIHAELA GAČNIK 1420 - Trbovlje Računovodja 1 r Mihaela Gačnik
638 ASTRID DEL BEN 6000 - Koper/Capodistria Računovodja 6 r Astrid Del Ben
639 ROMANCA TACER 3230 - Šentjur Računovodja 3 r ROMANCA TACER
640 NADA KOŠMERL 8000 - Novo mesto Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja javnega sektorja
8 s Nada Košmerl
641 SAŠA POLJANŠEK 3333 - Ljubno ob Savinji Računovodja 3 r SAŠA POLJANŠEK
642 NEVENKA JERAS 1270 - Litija Računovodja 1 r Nevenka Jeras
643 MARIJA RANT 4224 - Gorenja vas Računovodja 4 r Marija Rant
644 MAJA FUNDAK 4275 - Begunje na Gorenjskem Računovodja 4 r Maja Fundak
645 URŠKA SCHIFFRER 4260 - Bled Računovodja 4 r Urška Schiffrer
646 KATJA ŠKRABEC 1296 - Šentvid pri Stični Knjigovodja 1 k KATJA ŠKRABEC
647 ALENKA SKOK 3330 - Mozirje Računovodja 3 r ALENKA SKOK
648 NATAŠA ZAVRL 4205 - Preddvor Računovodja 4 r Nataša Zavrl
649 SABINA RORIČ 3210 - Slovenske Konjice Računovodja 3 r SABINA RORIČ
650 DANIEL GOBEC 2310 - Slovenska Bistrica Računovodja 2 r Daniel Gobec
651 MAJA KOLENC 3000 - Celje Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni forenzični računovodja
3 s Maja Kolenc
652 JOŽEF ANTALIČ 9000 - Murska Sobota Računovodja 9 r Jožef Antalič
653 ANITA STIPANIČ 2366 - Muta Računovodja 2 r Anita Stipanič
654 MATEVŽ JAVORNIK 2380 - Slovenj Gradec Računovodja 2 r Matevž Javornik
655 MARJETA TERBOVŠEK 3334 - Luče Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s MARJETA TERBOVŠEK
656 MITJA LUKNER 2270 - Ormož Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
2 s Mitja Lukner
657 RENATA BOJ 2270 - Ormož Računovodja 2 r Renata Boj
658 LEONA TRIFUNOVIĆ 8233 - Mirna Računovodja 8 r Leona Trifunović
659 ANTONIJA ŠPORIN 3331 - Nazarje Računovodja 3 r Antonija Šporin
660 PETRA PLETERSKI 3320 - Velenje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
- Davčni svetovalec
3 s PETRA PLETERSKI
661 VANJA PUŠNIK 3320 - Velenje Računovodja 3 r Vanja Pušnik
662 SILVA TOMAŽ 2366 - Muta Računovodja 2 r SILVA TOMAŽ
663 MARIJA HROVAT 2380 - Slovenj Gradec Računovodja 2 r Marija Hrovat
664 GORDANA VUKOVIĆ 2390 - Ravne na Koroškem Računovodja 2 r Gordana Vuković
665 PETRA SKOK 3313 - Polzela Računovodja 3 r Petra Skok
666 DOMINIKA TEPINA JERŠIN S.P. 4283 - Rateče - Planica Računovodja 4 r dominika Tepina Jeršin s.p.
667 JANJA HIRTL 2373 - Šentjanž pri Dravogradu Računovodja 2 r Janja Hirtl
668 ROK MITHANS 2373 - Šentjanž pri Dravogradu Računovodja 2 r Rok Mithans
669 MATEJA MASELJ 1225 - Lukovica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Mateja Maselj
670 ANGELA MESARIČ TINEV 9231 - Beltinci Računovodja 9 r ANGELA MESARIČ TINEV
671 MARJANA GAŠPERČIČ 4270 - Jesenice Računovodja 4 r Marjana Gašperčič
672 TATJANA MATKO BRATKOVIČ 5292 - Renče Računovodja 5 r TATJANA MATKO BRATKOVIČ
673 IVICA TOPOLOVEC 4247 - Zgornje Gorje Računovodja 4 r Ivica Topolovec
674 TADEJA GORNIK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Tadeja Gornik
675 KARMEN ŽAGAR 6250 - Ilirska Bistrica Računovodja 6 r Karmen Žagar
676 EDI VUK 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r Edi Vuk
677 BOJANA DUH 2000 - Maribor Računovodja 2 r Bojana Duh
678 MOJCA LENARČIČ 9203 - Petrovci Računovodja 9 r MOJCA LENARČIČ
679 TATJANA GRUBER 5222 - Kobarid Računovodja 5 r Tatjana Gruber
680 MAJA PEKLAJ 3334 - Luče Računovodja 3 r Maja Peklaj
681 MOJCA ŠPILER 8270 - Krško Računovodja 8 r MOJCA ŠPILER
682 URŠKA UREVC 4260 - Bled Računovodja 4 r Urška Urevc
683 KATJA LAVRIČ 1210 - Ljubljana - Šentvid Računovodja 1 r KATJA LAVRIČ
684 ALEKS BEVČIČ 5292 - Renče Računovodja 5 r Aleks Bevčič
685 KORNELIJA BIBIČ 8250 - Brežice Računovodja 8 r Kornelija Bibič
686 BARBARA PRIMOŽIČ 1380 - Cerknica Računovodja 1 r Barbara Primožič
687 TANJA JEREB 4290 - Tržič Računovodja 4 r Tanja Jereb
688 MARINA RAMŠAK 2383 - Šmartno pri Slovenj Gradcu Računovodja 2 r MARINA RAMŠAK
689 MELITA ŠTERN 2312 - Orehova vas Računovodja 2 r Melita Štern
690 DEJAN FUJS 2383 - Šmartno pri Slovenj Gradcu Računovodja 2 r Dejan Fujs
691 TATJANA SOKOLIČ 9240 - Ljutomer Računovodja 9 r Tatjana Sokolič
692 IRENA KREMSER MERNIK 2365 - Vuhred Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
2 s Irena Kremser Mernik
693 MARIJA HAJDINJAK 9264 - Grad Računovodja 9 r MARIJA HAJDINJAK
694 VESNA PAULIĆ 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r VESNA PAULIĆ
695 KATARINA BOSANAC 8344 - Vinica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
8 s KATARINA BOSANAC
696 ANITA KOROŠEC 4207 - Cerklje na Gorenjskem Knjigovodja 4 k Anita Korošec
697 JANA GROŠELJ 4207 - Cerklje na Gorenjskem Knjigovodja 4 k Jana Grošelj
698 ERIKA REMIC 4208 - Šenčur Knjigovodja 4 k Erika Remic
699 VITO JAN 3231 - Grobelno Računovodja 3 r VITO JAN
700 VITA ROZMAN VOVŠEK 2000 - Maribor Računovodja 2 r Vita Rozman Vovšek
701 ROBERT ŽUPANEC 9220 - Lendava/Lendva Računovodja 9 r Robert Županec
702 ROMANCA KETIŠ 9244 - Sveti Jurij ob Ščavnici Računovodja 9 r ROMANCA KETIŠ
703 LIDIJA MARKOJA 9232 - Črenšovci Računovodja 9 r LIDIJA MARKOJA
704 NATAŠA PLEMENITAŠ BENKOVIČ 9252 - Radenci Računovodja 9 r NATAŠA PLEMENITAŠ BENKOVIČ
705 ROBERT DVORŠEK 8270 - Krško Računovodja 8 r Robert Dvoršek
706 DEAN KOŠAR 9252 - Radenci Računovodja 9 r Dean Košar
707 BRIGITA KAPLER MUHAR 8220 - Šmarješke Toplice Računovodja 8 r BRIGITA KAPLER MUHAR
708 ZVONKA BLATNIK 3000 - Celje Računovodja 3 r ZVONKA BLATNIK
709 MARIJANA RISTEVSKI 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Marijana Ristevski
710 DAMJAN PLANINŠIČ 1211 - Ljubljana - Šmartno Računovodja 1 r Damjan Planinšič
711 DUŠANKA GRMEK 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r Dušanka Grmek
712 LIDIJA GOŠNJAK 2382 - Mislinja Računovodja 2 r LIDIJA GOŠNJAK
713 EVA HAFNER 4220 - Škofja Loka Računovodja 4 r Eva Hafner
714 ANDREJA RETELJ 8210 - Trebnje Računovodja 8 r Andreja Retelj
715 TANJA RUTAR 5000 - Nova Gorica Računovodja 5 r Tanja Rutar
716 MOJCA BALEK ŠMID 4270 - Jesenice Računovodja 4 r Mojca Balek Šmid
717 JANEZ NOVAK 1290 - Grosuplje Računovodja 1 r Janez Novak
718 ANKA CERAR 1225 - Lukovica Računovodja 1 r Anka Cerar
719 JULIJA ŠKVARČ 5270 - Ajdovščina Računovodja 5 r Julija Škvarč
720 MIRJANA HORVAT 9233 - Odranci Računovodja 9 r Mirjana Horvat
721 NINA FLORINDO 1411 - Izlake Računovodja 1 r Nina Florindo
722 IRENA PESTOTNIK 1230 - Domžale Knjigovodja 1 k Irena Pestotnik
723 NEJC DUH 2000 - Maribor Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
2 s Nejc Duh
724 KATARINA VINŠEK KUŠAR 1000 - Ljubljana Računovodja 1 r KATARINA VINŠEK KUŠAR
725 SANDRA ZAPUŠEK 1291 - Škofljica Računovodja 1 r Sandra Zapušek
726 MATIJA ŽLAJPAH 8230 - Mokronog Računovodja 8 r Matija Žlajpah
727 DEJAN KOLENC 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec ZDSS
1 s DEJAN KOLENC
728 INES FRELIH 1420 - Trbovlje Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Ines Frelih
729 MAJA VENCELJ 1295 - Ivančna Gorica Računovodja 1 r Maja Vencelj
730 BARBARA KAJFEŽ MALOVEC 6310 - Izola/Isola Računovodja 6 r BARBARA KAJFEŽ MALOVEC
731 SAMANTA TOMAŽIČ 2000 - Maribor Računovodja 2 r SAMANTA TOMAŽIČ
732 TINA PEROŠA 6000 - Koper/Capodistria Knjigovodja 6 k TINA PEROŠA
733 TINA ŽIVEC 1291 - Škofljica Računovodja 1 r Tina Živec
734 MAJA KOPIČ 2211 - Pesnica pri Mariboru Računovodja 2 r Maja Kopič
735 ALENKA VESEL ŠOŠTARIČ 1382 - Begunje pri Cerknici Računovodja 1 r ALENKA VESEL ŠOŠTARIČ
736 MARIJA ZUPANČIČ 8270 - Krško Računovodja 8 r Marija Zupančič
737 ŠPELA JUSTIN 4000 - Kranj Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
4 s Špela Justin
738 LIDIJA JERNEJČIČ 1381 - Rakek Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja
1 s LIDIJA JERNEJČIČ
739 MARKO BURGER 3331 - Nazarje Računovodja 3 r Marko BURGER
740 TADEJ JAPELJ 6310 - Izola/Isola Računovodja 6 r Tadej Japelj
741 KATJA SALIHOVIĆ 1295 - Ivančna Gorica Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Katja Salihović
742 ŠPELA ČERNJAVIČ 1231 - Ljubljana - Črnuče Knjigovodja 1 k Špela Černjavič
743 DAVID HRVATIN 6000 - Koper/Capodistria Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s David Hrvatin
744 NELA PANČEVSKA 6310 - Izola/Isola Računovodja 6 r Nela Pančevska
745 KATJA DOLINŠEK ZAJC 1292 - Ig Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Katja Dolinšek Zajc
746 TAMARA ZORIČIĆ 8250 - Brežice Računovodja 8 r Tamara Zoričić
747 DAMIJANA JAMNIK 1312 - Videm - Dobrepolje Certificirani računovodja specialist:
- Preizkušeni računovodja
1 s DAMIJANA JAMNIK
748 VERA GRMEK OBAHA 1000 - Ljubljana Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
1 s Vera Grmek Obaha
749 ANDREJA PLEVNIK 3310 - Žalec Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
3 s Andreja Plevnik
750 SIMON KARDOŠ 9000 - Murska Sobota Računovodja 9 r Simon Kardoš
751 MATEJA KOREZ 3231 - Grobelno Knjigovodja 3 k MATEJA KOREZ
752 VESNA SENIČAR 3271 - Šentrupert Knjigovodja 3 k VESNA SENIČAR
753 KATJA KORŽE ŽLENDER 1217 - Vodice Certificirani računovodja specialist:
- Davčni svetovalec
1 s Katja Korže Žlender
754 TEA LUGAROV 1384 - Grahovo Računovodja 1 r Tea Lugarov
755 MERLINDA AHMETI 6230 - Postojna Certificirani računovodja specialist:
- Strokovni vodja računovodskega servisa
6 s Merlinda Ahmeti