info@oprps.org

Razvrstitev poklicne skupine glede na izobrazbo in izkušnje

Klasifikacija računovodske poklicne skupine izhaja iz opredelitev IFAC (International Federation of Accountants) in KLASIUS.


Pri opredelitvi računovodske poklicne skupine se je odbor oprl na opredelitev IFAC (International Federation of Accountants) in KLASIUS. Računovodska poklicna skupina je skupina poklicev, ki je v Klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja – KLASIUS razvrščena v področje 344 – Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo ter hkrati ustreza izhodiščem, ki jih uporablja Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (IFAC) za opredelitev računovodskih strokovnjakov v javni praksi in računovodskih strokovnjakov v gospodarstvu in negospodarstvu.

Računovodska poklicna skupina je razdeljena po stopnji izobrazbe in usposobljenosti v 5 podskupin. Določen naziv posamezniku podeli Odbor, in sicer na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev za posamezni naziv. Interes po pridobitvi naziva posameznik izrazi z vpisom v Register računovodske poklicne skupine.

 

Knjigovodja Pogoji (pdf)
Certificirani knjigovodja
  Pogoji (pdf)
Računovodja
  Pogoji (pdf)
Certificirani računovodja
  Pogoji (pdf)
Certificirani računovodja specialist
  Pogoji (pdf)